Amatų pristatymai

Amatininkų klubo „Dvaro meistrai“

AMATŲ PRISTATYMAI

„Senųjų amatų dirbtuvėse“

Savičiaus g. 10, Vilnius

 

 Amatų pristatymai – neilgos pažintinės paskaitos. Tinka vaikams ir suaugusiems.

Registruotis: tel.: +370 689 88799, el. p.: dvaro.meistrai@gmail.com (Virginija)

 

Knygrišystės amato pristatymas 

Meistrai: Rimas Supranavičius ir Sigitas Tamulis.

Supažindinama su knygrišystės amato raida, įrankiais, medžiagomis, jų ypatybėmis. Demonstruojami įvairūs procesai: lankų siuvimas, knygos bloko kraštų apipjovimas, bloko nugarėlės formavimas, viršelio puošimas vienetiniais spaudais.

Trukmė: 1 val. Grupės dydis: 10–20 asmenų.

Kaina: 150 Lt grupei.

 

Popieriaus sėmimo rankiniu būdu pristatymas

Meistrė: Gabija Gužaitė.

Supažindinama su popieriaus istorijos raida: semiamojo popieriaus gamyba, žaliava, semiamąja forma, vandenženkliais, popieriaus rūšimis. Apžiūrimi semtinio popieriaus ir popieriaus su vandenženkliais pavyzdžiai.

Trukmė: 1 val. Grupės dydis: 10–20 asmenų.

Kaina: 150 Lt grupei.

 

Popieriaus marmuravimo amato pristatymas

Meistrė: Kristina Lukoševičienė.

Supažindinama su popieriaus dekoravimo istorija, jo pritaikymo būdais. Papasakojama apie popieriaus marmuravimo techniką, pristatomi dekoruoto popieriaus pavyzdžiai.

Trukmė: 1 val. Grupės dydis: 10–20 asmenų.

Kaina: 150 Lt grupei.

 

Verpimo amato pristatymas

Meistrė: Virginija Rimkutė.

Dalyviai supažindinami su senovėje naudotais pluoštais (įvairių rūšių vilna, linu, dilgėle, kanape, šilku, liepos karna. Pasakojama apie įvairius iki verpimo ratelio atsiradimo naudotus verpimo įrankius, norintys šiais įrankiais pamėgina suverpti savo pirmuosius siūlus.

Trukmė: 1 val. Grupės dydis: 10–20 asmenų.

Kaina: 150 Lt grupei.

 

Audimo amatų pristatymas

Meistrė: Virginija Rimkutė.

Pasakojama apie įvairius senuosius audimo būdus ir audinius. Supažindinami su  vijimu lentelėmis, audimu skieteliu, audimo staklėmis. Pageidaujantys gali paausti paruoštą pavyzdį.

Trukmė: 1 val. Grupės dydis: 10–20 asmenų.

Kaina: 150 Lt grupei.

 

Puodžiaus ir koklininko amatų pristatymas

Meistras: Dainius Strazdas.

Pasakojama apie viduramžių keramikai naudotas medžiagas, technologijas, priemones. Supažindinama su Vilniaus keramikos rekonstrukcijomis. Dalyviai gali išmėginti lipdymą, kojinį žiedimo ratą.

Trukmė: 1 val. Grupės dydis: 10–20 asmenų.

Kaina: 150 Lt grupei.

 

Pynimo amato pristatymas

Meistrė: Virginija Rimkutė.

Papasakojama apie įvairius senovėje gamintus pintus daiktus (nuo virvių iki krepšių ir net namo sienų). Supažindinama su jiems naudotomis medžiagomis, įrankiais. Dalyviai patys pamėgina vyti virvę arba pinti kokį nesudėtingą darbelį.

Trukmė: 1 val. Grupės dydis: 10–15 asmenų.

Kaina: 150 Lt grupei.

 

Kauladirbio amato pristatymas

Meistras: Tomas Abraitis.

Supažindinama su amato istorija ir technologija, apžiūrimi rekonstrukcijų ir medžiagų pavyzdžiai. Dalyviai gali pasidaryti nesudėtingą dirbinį.

Trukmė: 1 val. Grupės dydis: 10–15 asmenų.

Kaina: 150 Lt grupei.

 

Peiliadirbystės amato pristatymas

Meistras: Vykintas Motuza.

Pasakojama apie įvairių epochų baltiškų peilių archeologiją, regioninius ir istorinių epochų skirtumus, peilių rekonstrukciją, peilio ryšį su žmogaus gyvensenos ypatumais. Supažindinama su peilių gamybos technologijomis, instrumentais, medžiagomis.

Trukmė: 1 val. Grupės dydis: 10–15 asmenų.

Kaina: 150 Lt grupei.

 

Odininkystės amato pristatymas

Meistras: Martynas Švedas.

Pasakojama apie įvairius senovėje gamintus odos dirbinius: drabužius, kapšus, diržo krepšius, diržus, avalynę ir kt. Supažindinama su įvairiomis odos rūšimis, apdirbimo įrankiais, dirbinių rekonstrukcijomis. Dalyviai gali išbandyti odos ornamentavimo ir apdirbimo įrankius, pamėginti siūti siūlę.

Trukmė: 1 val. Grupės dydis: 10–15 asmenų.

Kaina: 150 Lt grupei.

 

Artimiausiu metu papildysime sąrašą naujais amatais! Sekite naujienas arba tiesiog klauskite!